नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय

सहकारी विभाग

डिभिजन सहकारी कार्यालय, काठमाडौं
Division Cooperative Office, Kathmandu

HIGHLIGHTS : सहकारी सदस्यहरुलाइ बिशेष अनुराेध    //    विनियम संशोधनको तीन महले विवरण    //    विज्ञापनमा बन्देज लगाउने सम्बन्धमा सुचना    //    क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा    //    जरिवाना सम्बन्धमा

सहकारीका सदस्य वा सदस्य बन्न इच्छुक व्यक्तिहरुलाई सूचना

Published By:         on: 2015/10/01

सहकारीका सदस्य वा सदस्य बन्न इच्छुक व्यक्तिहरुलाई सूचना:

1.   आफ्नो बसोबास भएको ठाऊँ  सदस्य बन्न चाहेको सहकारी संस्थाको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने भए मात्र सदस्य बनौं,

2.   सदस्य बन्नु अघि संचालकहरुको विगतको चरित्र र छवि, विश्वसनीयता एवं योग्यताको सम्बन्धमा पर्याप्त बुझ्ने गरौं,

3.   संस्थाले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधाले आफ्नो आर्थिक तथा सामाजिक अवस्थामा सुधार ल्याउने भए मात्र सदस्य बनौं,

4.   आकर्षक ब्याजदर र उपहार योजना राख्ने संस्थाको सदस्य नबनौं,

5.   संस्थाको कार्यक्रम, नाफा नोक्सान, ऋण प्रदानको तरिका र लाभ दिन सक्ने नसक्नेमा ध्यान दिने गरौं,

6.   संस्थाले नियमित रुपमा लेखापरीक्षण गराउने, प्रतिवेदनहरु कार्यालयमा पठाउने र हिसाबकिताब पारदर्शी राख्ने गरे नगरेको सम्बन्धमा जानकारी लिने गरौं,

7.   संचालकले सहकारीको रकम निजी वा नातेदारका व्यवसायमा लगाउने गरे नगरेको सम्बन्धमा सचेत बनौं,

8.   शेयर सदस्य नबनि कुनै पनि सहकारी संस्थासँग कारोबार नगरौं,

9.   एकै प्रकृतिका एक भन्दा बढी संस्थामा सदस्य नबनौं,

10. एक भन्दा बढी संस्थाको सञ्चालक तथा लेखा समितिमा नबसौं र कोही बसेको पाइए डिभिजन सहकारी कार्यालयमा सूचना गरौं,

11. संस्थाले कुनै गलत कार्य गरेको पाइए अन्य सदस्यहरु, लेखा समिति एवं डिभिजन सहकारी कार्यालयलाई सूचना दिई सबैको लगानीलाई पूर्ण सुरक्षित तुल्याउन सहयोग गरौं ।


Download Attachment: