नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय

सहकारी विभाग

डिभिजन सहकारी कार्यालय, काठमाडौं
Division Cooperative Office, Kathmandu

HIGHLIGHTS : सहकारी सदस्यहरुलाइ बिशेष अनुराेध    //    विनियम संशोधनको तीन महले विवरण    //    विज्ञापनमा बन्देज लगाउने सम्बन्धमा सुचना    //    क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा    //    जरिवाना सम्बन्धमा

Notices

सहकारी सदस्यहरुलाइ बिशेष अनुराेध
Published Date: 2016/11/22
विनियम संशोधनको तीन महले विवरण
Published Date: 2015/10/05
विज्ञापनमा बन्देज लगाउने सम्बन्धमा सुचना
Published Date: 2015/10/02
क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा
Published Date: 2015/10/02
जरिवाना सम्बन्धमा
Published Date: 2015/10/02
साइनबोर्ड तथा विज्ञापन सम्बन्धी जरुरी सूचना
Published Date: 2015/10/01
काठमाडौं जिल्लास्थित सम्पूर्ण सहकारी संस्थाहरुलाई सूचना
Published Date: 2015/10/01
सहकारीका सदस्य वा सदस्य बन्न इच्छुक व्यक्तिहरुलाई सूचना
Published Date: 2015/10/01
एकिकरण सम्बन्धि सुचना
Published Date: 2015/10/01
लेखापरीक्षण सम्बन्धि सुचना
Published Date: 2015/10/01
समयमै साधारणसभा गरी प्रतिवेदनहरु पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना
Published Date: 2015/10/01
५ करोड भन्दा माथि कारोवार गर्ने संस्थाहरु
Published Date: 2013/03/01