नेपाल सरकार

सहकारी तथा गरिवी निवारण मन्त्रालय

सहकारी विभाग

डिभिजन सहकारी कार्यालय, काठमाडौं
Division Cooperative Office, Kathmandu

HIGHLIGHTS : सहकारी सदस्यहरुलाइ बिशेष अनुराेध    //    विनियम संशोधनको तीन महले विवरण    //    विज्ञापनमा बन्देज लगाउने सम्बन्धमा सुचना    //    क्षतिको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा    //    जरिवाना सम्बन्धमा

विनियम

कृषि विनियम

Download

उपभोक्ता विनियम

Download

दूग्ध विनियम

Download

वचत तथा ऋण विनियम

Download

तरकारी विनियम

Download

विद्युत विनियम

Download

संचार विनियम

Download

स्वास्थ्य विनियम

Download

 बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था लि.को 
 विनियम–२०७२
Download